Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 457 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 457

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 457

Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v
určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího
nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v tomto místě. Jestliže
kupní smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak
prodávající není povinen předat zboží dopravci v určitém místě,
přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno
prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Skutečnost, že
prodávající nakládá s doklady vztahujícími se k přepravovanému zboží,
nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300763