Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 458 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 458

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 458

Nebezpečí škody na zboží určeném podle druhu a kupujícím nepřevzatém
však nepřechází na kupujícího, dokud zboží není jasně vyznačeno pro
účel smlouvy označením na zboží nebo přepravními doklady či určeno ve
zprávě zaslané kupujícímu nebo jinak vymezeno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300764