Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 462 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 462

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 462

Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením
kupní ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení kupní ceny se má
uskutečnit současně, a prodávající má zboží u sebe nebo s ním může
jinak nakládat, musí prodávající učinit opatření přiměřená okolnostem k
uchování zboží. Prodávající je oprávněn zboží zadržovat, dokud mu
kupující neuhradí přiměřené náklady, jež prodávajícímu při tom vznikly.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300768