Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 464 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 464

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 464

Jestliže po dopravení zboží do místa určení má kupující možnost s ním
nakládat a uplatní právo je odmítnout, je povinen zboží převzít a mít
je u sebe na účet prodávajícího, může-li tak učinit bez zaplacení kupní
ceny a bez nepřiměřených obtíží a výloh. Tato povinnost kupujícímu však
nevzniká, jestliže v místě určení je přítomen prodávající nebo osoba,
kterou prodávající pověřil péčí o zboží. Při převzetí zboží kupujícím
se řídí jeho práva a povinnosti podle § 463.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300770