Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 466 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 466

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 466

Strana, která je v prodlení s převzetím nebo se zpětným převzetím zboží
nebo s placením kupní ceny, jež má být uskutečněno při převzetí zboží
nebo s placením nákladů spojených s plněním povinností podle § 462 až
464, může být vyzvána ke splnění této povinnosti. Druhá strana je
oprávněna ve výzvě k převzetí zboží stanovit k tomu přiměřenou lhůtu a
po jejím marném uplynutí zboží prodat vhodným způsobem. Před tímto
prodejem je však povinna upozornit stranu, která je v prodlení, na
úmysl zboží prodat. Tento úmysl lze sdělit i při stanovení lhůty k
převzetí.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300772