Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 468 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 468

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 468

Strana, která zboží prodala, je oprávněna ponechat si z výtěžku prodeje
částku odpovídající přiměřeným nákladům spojeným s plněním povinností
podle § 462 až 464 a s prodejem zboží. Zbytek získaného výtěžku je
povinna druhé straně bez zbytečného odkladu uhradit.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300774