Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 469 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 469

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 469

Jestliže některá strana v souladu s tímto zákonem odstoupila od smlouvy
a v přiměřené době od odstoupení přiměřeným způsobem kupující
uskutečnil náhradní koupi nebo prodávající náhradní prodej zboží, na
něž se odstoupení od smlouvy vztahovalo, nárok na náhradu škody vzniklý
podle tohoto zákona zahrnuje rozdíl mezi kupní cenou, jež měla být
placena na základě smlouvy, a cenou dohodnutou v náhradním obchodě. Při
určení tohoto rozdílu se přihlédne k obsahu smlouvy. Nárok na náhradu
zbylé škody tím není dotčen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300775