Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 470 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 470

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 470

(1) V případech, na něž se nevztahuje § 469, zahrnuje nárok na náhradu
škody strany, která odstoupila od smlouvy týkající se zboží s běžnou
cenou, rozdíl mezi kupní cenou, jež má být placena na základě smlouvy,
a běžnou cenou dosahovanou u zboží téhož druhu a téže nebo srovnatelné
jakosti za obdobných smluvních podmínek. Nárok na náhradu zbylé škody
tím není dotčen.

(2) Rozhodující jsou ceny dosahované v době odstoupení od smlouvy;
jestliže však zboží bylo převzato před odstoupením od smlouvy, jsou
rozhodující běžné ceny dosahované v době tohoto převzetí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300776