Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 474 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 474

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 474

(1) Neurčí-li strany ve smlouvě, která doba je rozhodující pro
posuzování cenových změn, přihlíží se k cenám v době uzavření smlouvy a
v době, kdy měl prodávající zboží dodat. Má-li se dodání zboží
uskutečnit během určité lhůty, je rozhodná doba skutečného včasného
plnění, jinak konec této lhůty.

(2) Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, a v době skutečného
dodání jsou ceny u rozhodných složek výrobních nákladů nižší než ceny v
době stanovené podle odstavce 1, přihlíží se k těmto nižším cenám.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300782