Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 477 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 477

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 477

(1) Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se
prodej vztahuje.

(2) Přechod pohledávek se jinak řídí ustanoveními o postoupení
pohledávek.

(3) K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však
ručí za splnění převedených závazků kupujícím.

(4) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům
převzetí závazků a prodávající dlužníkům přechod pohledávek na
kupujícího.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300785