Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 479 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 479

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 479

(1) Na kupujícího přecházejí všechna práva vyplývající z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví, jež se týkají podnikatelské činnosti
prodávaného podniku. Je-li pro nabytí nebo zachování těchto práv
rozhodné uskutečňování určité podnikatelské činnosti, započítává se do
této činnosti nabyvatele uskutečněné po prodeji podniku i činnost
uskutečněná při provozu podniku před jeho prodejem.

(2) K přechodu práva podle odstavce 1 však nedochází, jestliže by to
odporovalo smlouvě o poskytnutí výkonu práv z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví nebo povaze těchto práv.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300787