Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 482 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 482

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 482

Má se za to, že kupní cena je stanovena na základě údajů o souhrnu
věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci prodávaného podniku ke
dni uzavření smlouvy a na základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě,
pokud nejsou zahrnuty do účetní evidence. Má-li nabýt smlouva účinnosti
k pozdějšímu datu, mění se výše kupní ceny s přihlédnutím ke zvýšení
nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300790