Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 485 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 485

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 485

V zápise o převzetí věcí sepsaném podle § 483 odst. 1 se uvedou
chybějící věci a vadné věci. Za chybějící se považují věci, které
prodávající nepředal kupujícímu, ačkoliv tyto věci podle účetní
evidence a smlouvy mají být součástí jmění prodávaného podniku. Při
posuzování vadnosti věcí se přihlédne k jejich schopnosti sloužit
provozu podniku a k době jejich používání podle účetních záznamů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300793