Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 488 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 488

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 488

(1) Prodá-li podnik osoba zapsaná v obchodním rejstříku, navrhne
provedení zápisu o prodeji podniku nebo jeho části v tomto rejstříku.

(2) Právnická osoba, jež prodala podnik tvořící její jmění, může
ukončit svou likvidaci a být vymazána z obchodního rejstříku teprve po
uplynutí jednoho roku po tomto prodeji, jestliže v této době nebylo
zahájeno soudní řízení podle § 478, nebo později, když byly zajištěny
nebo uspokojeny nároky, jež byly v tomto řízení úspěšně uplatněny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300796