Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 488f 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 488f

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 488f

(1) Není-li dohodnuto něco jiného, prodlužuje se nájem o dobu, na
kterou byla uzavřena smlouva o nájmu podniku, a to i opakovaně,
jestliže po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena smlouva o nájmu
podniku, obě strany pokračují v jejím plnění.

(2) Jestliže byla smlouva o nájmu podniku uzavřena na dobu neurčitou,
lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před uplynutím účetního období
k poslednímu dni účetního období, nestanoví-li smlouva jinou výpovědní
lhůtu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300802