Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 492 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 492

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 492

Oznámí-li písemně oprávněná strana v souladu se smlouvou o koupi najaté
věci druhé straně, že uplatňuje právo na koupi věci, jež je nebo byla
předmětem nájemní smlouvy, vzniká ohledně této věci doručením tohoto
oznámení kupní smlouva. Oprávněná strana má postavení kupujícího a
druhá strana postavení prodávajícího.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300809