Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 494 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 494

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 494

(1) Není-li v ujednání určena kupní cena rozhodná při využití práva
najatou věc koupit a ani způsob jejího určení, je kupující povinen
zaplatit kupní cenu určenou podle § 448 odst. 2. Na určení kupní ceny
nemá vliv poškození nebo větší opotřebení věci, za něž je odpovědný
nájemce.

(2) Kupní cenu je kupující povinen zaplatit bez zbytečného odkladu po
vzniku kupní smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300811