Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 495 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 495

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 495

(1) Pro posuzování vad věci jsou rozhodné vlastnosti, které měla mít
najatá věc.

(2) Lhůty pro oznámení vad koupené věci se počítají ode dne, kdy
nájemce převzal najatou věc.

(3) Nepřejde-li vlastnické právo k najaté věci na kupujícího a
prodávající neodstraní tuto vadu v přiměřené dodatečné době, kterou mu
kupující určí, může kupující od smlouvy odstoupit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300812