Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 500 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 500

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 500

(1) Dlužník je oprávněn uplatnit nárok na poskytnutí peněžních
prostředků ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Není-li tato lhůta ve smlouvě
stanovena, může dlužník tento nárok uplatnit, dokud poskytnutí úvěru
některá strana nevypoví.

(2) Nestanoví-li smlouva jinou výpovědní lhůtu, může poskytnutí úvěru
vypovědět dlužník s okamžitou účinností a věřitel ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dlužníku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300817