Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 502 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 502

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 502

(1) Od doby poskytnutí peněžních prostředků je dlužník povinen platit z
nich úroky ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené
zákonem nebo na základě zákona. Nejsou-li takto úroky stanoveny, je
dlužník povinen platit obvyklé úroky požadované za úvěry, které
poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.
Jestliže strany sjednají úroky vyšší než přípustné podle zákona nebo na
základě zákona, je dlužník povinen platit úroky ve výši nejvýše
přípustné.

(2) V pochybnostech se má za to, že sjednaná výše úroků se týká ročního
období.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300819