Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 513 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 513

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 513

Nabyvatel je povinen utajovat poskytnuté podklady a informace před
třetími osobami, ledaže ze smlouvy nebo z povahy poskytnutých podkladů
a informací vyplývá, že poskytovatel nemá zájem na jejich utajování. Za
třetí osoby se nepovažují osoby, jež se účastní na podnikání
podnikatele a které podnikatel zavázal mlčenlivostí. Po zániku smlouvy
je nabyvatel povinen poskytnuté podklady vrátit a dále utajovat
poskytnuté informace do doby, kdy se stanou obecně známými.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300830