Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 523 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 523

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 523

(1) I když byla smluvena doba, po kterou má být věc uložena, je
opatrovatel povinen věc vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy byl o to
uložitelem požádán.

(2) Opatrovatel je oprávněn se domáhat na uložiteli, aby převzal
uloženou věc bez zbytečného odkladu ještě před uplynutím smluvené doby
uložení, jestliže další plnění povinností by opatrovateli způsobilo
nepřiměřené obtíže, které nemohl v době uzavření smlouvy předvídat,
nebo jestliže třetí osoba se domáhá vydání uložené věci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300840