Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 524 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 524

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 524

Není-li ujednáno a ani z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena,
nevyplývá, jak dlouho má být věc uložena, je opatrovatel povinen vydat
věc uložiteli, jakmile jej o to uložitel požádá, a uložitel je povinen
převzít věc bez zbytečného odkladu poté, kdy jej opatrovatel k tomu
vyzval.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300841