Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 526 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 526

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 526

Ustanoveními § 517 až 525 se řídí přiměřeně určení práv a povinností
stran i v případech, kdy podle ustanovení tohoto zákona, týkajících se
jiných smluv než smlouvy o uložení věci, je jedna strana povinna bez
nároku na úplatu pečovat pro druhou stranu o věc, kterou má u sebe,
ledaže z těchto ustanovení vyplývá odlišná úprava.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300843