Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 531 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 531

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 531

(1) Ukladatel platí skladné ode dne převzetí věci ve výši a způsobem
dohodnutým ve smlouvě.

(2) Není-li výše skladného ve smlouvě sjednána, je ukladatel povinen
zaplatit skladné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k
povaze věci, délce a způsobu skladování.

(3) Trvá-li skladování déle než šest měsíců, platí se skladné pololetně
pozadu. Skladné za neukončené šestiměsíční období a skladné za kratší
dobu skladování se platí při vyzvednutí skladované věci. I po ukončení
smlouvy má skladovatel právo na skladné za dobu, po kterou byla
skladovaná věc u něho uložena z důvodu, že ji ukladatel včas nevyzvedl.

(4) Skladné kryje všechny náklady spojené se skladováním, nezahrnuje
však náklady na pojištění; skladovatel má na ně nárok, jestliže je
povinen podle smlouvy dát věc pojistit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300848