Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 534 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 534

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 534

(1) Skladovatel může odstoupit od smlouvy,

a) zatajil-li ukladatel nebezpečnou povahu věci a hrozí-li z ní
skladovateli značná škoda,

b) dluží-li ukladatel skladné za dobu nejméně tři měsíce,

c) hrozí-li vznik podstatné škody na uložené věci, kterou skladovatel
nemůže odvrátit, nebo

d) nevyzvedne-li ukladatel věc po skončení doby, po kterou je
skladovatel povinen věc skladovat.

(2) Skladovatel může po odstoupení od smlouvy stanovit přiměřenou lhůtu
k vyzvednutí věci s upozorněním, že jinak zboží prodá. Po marném
uplynutí této lhůty může skladovatel skladované zboží prodat vhodným
způsobem na účet ukladatele. Od výtěžku z prodeje, který je povinen
skladovatel bez zbytečného odkladu ukladateli vydat, může si odečíst
kromě skladného i vynaložené náklady spojené s prodejem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300851