Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 542 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 542

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 542

(1) Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku
nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí
škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže smlouva
nestanoví něco jiného.

(2) V případech, na něž se nevztahuje odstavec 1, nese zhotovitel
nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem. Pro určení
přechodu nebezpečí škody na zhotovované věci ze zhotovitele na
objednatele se použije obdobně ustanovení o přechodu nebezpečí škody na
zboží z prodávajícího na kupujícího.

(3) Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300867