Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 543 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 543

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 543

(1) Má-li ke zhotovené věci vlastnické právo zhotovitel a závazek
provést dílo zanikne z důvodu, za který neodpovídá objednatel, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení ceny věcí zhotovitelem od něho
převzatých, které zhotovitel zpracoval při provedení díla nebo které
nelze vrátit. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

(2) Zanikl-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá
objednatel, je objednatel oprávněn požadovat úhradu toho, o co se
zhotovitel obohatil.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300868