Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 544 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 544

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 544

(1) Má-li ke zhotovované věci vlastnické právo objednatel a věc nelze
vzhledem k její povaze vrátit nebo předat zhotoviteli, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli to, o co se objednatel zhotovováním věci
obohatil, jestliže závazek zanikl z důvodu, za který objednatel
neodpovídá.

(2) Zanikl-li závazek v případech uvedených v odstavci 1 z důvodů, za
něž odpovídá objednatel, může zhotovitel požadovat úhradu ceny věcí,
které účelně opatřil a jež se zpracováním staly součástí zhotovované
věci, pokud cena těchto věcí není zahrnuta v nároku zhotovitele podle §
548 odst. 2.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300869