Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 546 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 546

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 546

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve
smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto
dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná (§ 536 odst. 3), je
objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné
dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek.

(2) Sjednání a poskytnutí záloh na cenu za dílo se nedotýká účinků
podle § 548 a 549.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300871