Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 548 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 548

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 548

(1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve
smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo tohoto zákona nevyplývá něco jiného,
vzniká nárok na cenu provedením díla.

(2) Odstoupil-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a
nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech
vylučujících odpovědnost (§ 374), náleží zhotoviteli cena, na kterou má
nárok na základě smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel
ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300873