Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 549 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 549

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 549

(1) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a
nesjednají-li jeho důsledky na výši ceny, je objednatel povinen
zaplatit jen cenu přiměřeně sníženou; dohodnou-li se tímto způsobem na
rozšíření díla, je objednatel povinen zaplatit cenu přiměřeně zvýšenou.

(2) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně díla a
nesjednají-li její důsledky na výši ceny, je objednatel povinen
zaplatit cenu zvýšenou nebo sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním
díla.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300874