Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 550 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 550

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 550

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy
(§ 345 odst. 2), je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300875