Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 556 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 556

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 556

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti než zhotovení věci, montáži,
údržbě, opravě nebo úpravě věci, je zhotovitel povinen při této
činnosti postupovat v rámci stanoveném smlouvou s odbornou péčí tak,
aby se dosáhlo hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného ve
smlouvě. Zhotovitel je povinen hmotně zachycený výsledek předat
objednateli.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300881