Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 559 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 559

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 559

Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo
jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla, jestliže
k tomuto porušení dojde podle československého právního řádu nebo podle
právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, a zhotovitel o tom
věděl v době uzavření smlouvy. Pro právní vady díla platí přiměřeně §
434 a 435.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300884