Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 567 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 567

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 567

(1) Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s
odbornou péčí.

(2) Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle
pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí
znát. Mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které
zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů
mandanta.

(3) Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě
nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas.
Ani v těchto případech se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit,
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300892