Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 568 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 568

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 568

(1) Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, jen jestliže to
stanoví smlouva. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá za škodu tím
způsobenou mandantovi.

(2) Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou
nutné k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má
obstarat mandatář.

(3) Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem
mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou
plnou moc.

(4) Není-li plná moc obsažena ve smlouvě, nenahrazuje ji převzetí
smluvního závazku mandatářem jednat jménem mandanta, a to ani v
případě, že osoba, s kterou mandatář jedná, o tomto závazku ví.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300893