Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 570 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 570

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 570

Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení
záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích
osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné
péče. Tyto věci je mandatář povinen dát včas pojistit, jen když to
stanoví smlouva, nebo když jej mandant o to požádá, a to na účet
mandanta.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300895