Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 571 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 571

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 571

(1) Není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen
zaplatit mandatáři úplatu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za
činnost obdobnou činnosti, kterou mandatář uskutečnil při zařízení
záležitosti.

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři nárok na
úplatu, když řádně vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez
ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsledek, či nikoliv. Lze-li
očekávat, že v souvislosti s vyřizováním záležitosti vzniknou mandatáři
značné náklady, může mandatář požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou
zálohu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300896