Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 574 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 574

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 574

(1) Mandant může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu
vypovědět.

(2) Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy
se o ní mandatář dověděl nebo mohl dovědět.

(3) Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti,
na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně
hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním
záležitosti.

(4) Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má mandatář
nárok na úhradu nákladů vynaložených podle § 572 a na přiměřenou část
úplaty.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300899