Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 578 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 578

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 578

(1) Komisionář je povinen při zařizování záležitosti jednat s potřebnou
odbornou péčí podle pokynů komitenta.

(2) Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, jen když je to v
zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Při
porušení této povinnosti nemusí komitent uznat jednání za uskutečněné
na svůj účet, jestliže účinnost jednání pro sebe odmítl bez zbytečného
odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300903