Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 579 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 579

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 579

(1) Komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta
související se zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti,
jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů. Pojištění je
komisionář povinen obstarat, jen když to stanoví smlouva nebo když
dostal k tomu příkaz od komitenta, a to na účet komitenta.

(2) Komisionář je povinen podávat komitentovi zprávy o zařizování
záležitosti způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak na výzvu komitenta.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300904