Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 581 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 581

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 581

Z jednání komisionáře nevznikají komitentu ve vztahu k třetím osobám
ani práva ani povinnosti. Komitent však může přímo na třetí osobě
požadovat vydání věci nebo splnění závazku, které pro něho opatřil
komisionář, jestliže tak nemůže učinit komisionář pro okolnosti, které
se týkají jeho osoby.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300906