Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 582 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 582

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 582

Komitent může požadovat na komisionáři splnění závazku třetí osoby,
aniž tato splnila svůj závazek vůči komisionáři, jen pokud komisionář
tento závazek písemně převzal nebo jestliže porušil příkazy komitenta
týkající se osoby, s níž měla být smlouva na účet komitenta uzavřena. V
takovém případě platí přiměřeně ustanovení o ručení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300907