Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 583 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 583

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 583

(1) K movitým věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent
vlastnické právo, dokud je nenabude třetí osoba. Vlastnické právo k
movitým věcem získaným pro komitenta nabývá komitent jejich předáním
komisionáři.

(2) Za škodu na věcech uvedených v odstavci 1 odpovídá komisionář podle
ustanovení o smlouvě o skladování.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300908