Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 594 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 594

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 594

(1) Vykonavatel kontroly je povinen ji provést v rozsahu a způsobem
stanoveným ve smlouvě, jinak v rozsahu a způsobem obvyklým při
obdobných kontrolách.

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, má se za to, že se kontrola má
uskutečnit bez zbytečného odkladu v místě, kde se podle smlouvy nachází
předmět kontroly. Není-li toto místo ve smlouvě uvedeno, je
objednavatel povinen oznámit včas vykonavateli kontroly dobu a místo,
kde se má kontrola uskutečnit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300919