Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 599 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 599

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 599

Vykonavatel kontroly je povinen nahradit škodu způsobenou porušením
povinnosti provést řádně kontrolu, jen pokud tato škoda nemůže být
nahrazena uplatněním nároku objednatele vůči osobě odpovědné za vadné
plnění, jež je předmětem kontroly. Jako náhradu škody však nemůže
objednatel požadovat náhradu toho, co opomenul včas oznámit nebo
vymáhat vůči osobě odpovědné za vadné plnění předmětu kontroly, nebo co
objednatel nemůže vymáhat vzhledem k ujednání uzavřenému s touto
osobou, jež takový nárok po provedené kontrole vylučuje.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300924