Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 607 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 607

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 607

(1) Zasílateli přísluší smluvní úplata, nebo nebyla-li smluvena, úplata
obvyklá v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy. Kromě
toho má zasílatel nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které
zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Kromě toho má
zasílatel nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění
svého závazku.

(2) Příkazce je povinen poskytnout zasílateli přiměřenou zálohu na
náklady spojené s plněním závazku zasílatele, a to dříve, než zasílatel
začne s jeho plněním.

(3) Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu a vzniklé náklady
bez zbytečného odkladu poté, kdy zasílatel zajistil obstarání přepravy
uzavřením potřebných smluv s dopravci, popřípadě mezi zasílateli a
podal o tom zprávu příkazci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300932