Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 613 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 613

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 613

(1) Náložný list může znít na doručitele, na jméno určité osoby nebo na
její řad.

(2) Práva z náložného listu na doručitele se převádějí předáním
náložného listu osobě, která má tato práva nabýt. Práva z náložného
listu na jméno lze převést na jinou osobu podle ustanovení o postoupení
pohledávky. Práva z náložného listu vystaveného na řad oprávněné osoby
lze převést vyplněným nebo nevyplněným rubopisem. Není-li v náložném
listu uvedeno, na čí řad je vydán, platí, že je vydán na řad
odesílatele.



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300938