Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 616 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 616

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 616

Obsah náložného listu je rozhodný pro nároky osoby oprávněné podle
náložného listu. Dopravce se může vůči ní dovolávat ustanovení smlouvy
uzavřené s odesílatelem, jen pokud jsou obsažena v náložném listu nebo
pokud se na tato ustanovení v něm výslovně odkazuje. Vůči osobě
oprávněné podle náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky,
které vyplývají z obsahu náložného listu nebo ze vztahu dopravce k
oprávněné osobě. Ustanovení § 627 tím není dotčeno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300941